Delprojektledare eller funktionär?

Ett stort tack till alla er som deltog i informationsträffen Måndagen 21/8 i RFSL Borås Sjuhärads lokaler som gällde Borås Pride 2018.

Vi fick en ordentlig genomgång av RFSL Borås Sjuhärads ordförande och extra roligt att så många visat intresse för att vara en del av Borås Pride 2018!

Under kvällen gick vi bl.a igenom de olika blocken som Borås Pride 2018 består av. Till dessa block söker vi nu delprojektledare och funktionärer. Beskrivningarna nedan för de olika blocken riktar sig till framtida delprojektledare. Men där får man även en uppfattning om vad de olika blocken innebär om det skulle vara så att man vill verka som funktionär.

Känner ni att det är något av blocken som ni vill vara en del av och arbeta med under Borås Pride 2018 som delprojektledare eller som funktionär, skicka gärna in en intresseanmälan omgående till info@boraspride.se
Alla åtaganden som delprojektledare och funktionär sker på ideell basis.

• Program
Huvudansvar för program, bokningar av artister och föreläsare samt planering av lokaler och utrustning med hjälp av RFSL Borås Sjuhärads kansli. Ansvar för samverkan med eventuella övriga aktörer om ljud- & ljusanläggning etc.

• Säkerhet
Ansvar för att berörda tillstånd ordnas samt för upprättande av hot- och sårbarhetsanalys samt säkerhetsplan. Ansvar för att säkerställa sjukvårdsresurser. Ansvar för den direkta säkerheten kring paraden, avseende genomförande, för att fordon kan passera säkert, flaggvakter samt samordning med polismyndigheten och tekniska förvaltningen. Arbetet runt paraden sker i samarbete med delprojektledare ansvarig för paraden.

• Paraden:
Huvudansvarig för planering av paraden, både vad gäller insamling av anmälningar, men även för att direkt leda och organisera respektive deltagargrupp innan avmarsch. Ansvara även för att möjliggöra försäljning av Pridematerial och merchandise vid paradstarten.

• Sponsring och bidrag
Huvudansvarig för att organisera och genomföra av sponsorjakt, leda kansliets arbete med ansökningar av bidrag. Även ansvar för uppföljning och samordning ihop med
programansvarig för att ordna sponsoraktiviteter såsom till exempel mingel.

• Funktionärer
Huvudansvar för samtliga funktionärer, säkerställer att sammanställa en personalrulla,
arbetsleda och utbilda. Alla funktionärer måste ledas genom funktionsansvariga.

• Media och kommunikation
Huvudansvar för all kontakt med media. Ansvara för att delegera handhavande i samråd med projektgruppen och/eller styrelsen för att kvalitetssäkra utgående information.
Ansvarar för att skriva pressmeddelanden, samt tillse att administration av hemsida och sociala medier sker enligt styrelsens och föreningens krav.

• Dokumentation och rapportering
Fotodokumentation samt journalistisk dokumentation genom artiklar och bloggande genomförs under ledning av och i samråd med delprojektledaren för Media och kommunikation.

• Prideparken
Huvudansvar för samordning och tillstånd rörande parken. Verka som stöd för sponsorer och utställare. Ansvara för bokning av foodtrucks, samt säkerställa aktiviteter med bredd för att nå t.ex. barnfamiljer. Upprätta och säkerställa tillgängligheten av ett specifikt pro-gram för parken. (I samråd med programansvarig som bokar artister).

• Ekonomi
Huvudansvar för upprättande och avstämning av budget, begränsat mandat för att i specifika frågor medge utgifter som överskrider av styrelsen beslutad begränsning av budget.

• Festverksamhet
Huvudansvar för att i samråd med programansvarig projektledare boka underhållning, samt för att bemanna och genomföra fester på Club Glamour. Tjänstgörande funktionärer väljs ut i samråd med funktionärsansvarig delprojektledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *