Har du en Evert över?

(english below)

Har du en Evert över? ’Va!?’ kanske du tänker?
…ja, har du en Evert över?

Det är så glädjande med alla positiva och uppmuntrande kommentarer vi får kring Borås Pride, att vi är viktiga, att det verkligen behövs och att man ser framemot sommaren. Otroligt kul tycker vi och framför allt sporrande! Men vi är samtidigt också en liten organisation som drivs av och med mycket ideell kraft! Vi är helt enkelt beroende av alla sponsorer, samarbeten och support vi får in från från allmänheten, det offentliga, föreningslivet och näringslivet. Därför undrar vi om du har en Evert över? Alla bidrag stora som små räknas, är viktiga och tacksamma ❤️ Swisha en Evert (50:-) till 1235252358 och skriv Pride i meddelandet och du är med och förverkligar årets Borås Pride, tack! ? (vi tar självklart emot bidrag på mindre och större belopp också, skriv gärna Pride i meddelandet dock när ni swishar)

Syntolkning: Två närbilder på svenska 50-kronorssedeln.

Do you have an Evert over? ’What !?’ maybe you think?
… yes, do you have an Evert over?

It is so pleasing with all the positive and encouraging comments we receive about Borås Pride, that we are important, that it really is needed and that you look forward to the summer. Incredible fun and especially spurious! But at the same time we are also a small organization driven by very ideal power! We are simply dependent on all sponsors, collaborations and support we receive from the public, community and business. Therefore, we wonder if you have an Evert over? All contributions big and small count, are important and grateful ❤️ Swisha an Evert (50:- ) to 1235252358 and write Pride in the message and you are contributing to this year’s Borås Pride, thanks! ? (Of course we accept smaller and larger contributions too, please write Pride in the message, however, when you swish)

Syntax: Two close-ups in the Swedish 50-krone banknote.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *