Samtal över kommungränser

I onsdags hade vi ett mycket givande samtal när vi i Bollebygd träffade representant från Bollebygd Pride och ABF. Borås och Bollebygd, två orter som ligger så nära och som har många saker gemensamt men ändå på ett sätt har många saker som skiljer. En sak vi däremot har gemensamt är vårt arbete som driver oss framåt varje dag för att alla människor skall behandlas lika oavsett sexuell läggning, könsuttryck/identitet, hudfärg, religion, språk. Det är när vi alla går samman som vi kan utföra storverk. Har du en stund över i ditt liv och vill engagera dig i något? Välkommen till Pride!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *