Bostäder i Borås


Bostäder i Borås är en stolt partner till Borås Pride och vi är stolta över att de som vår Silverpartner fortsätter att stötta vår verksamhet och våra frågor.


Bostäder i Borås –
Bostadsbolaget som vill bli HBTQI-certifierat

Hos Bostäder i Borås arbetar man dagligen med ämnen som mänskliga rättigheter och allas lika värde. Både när det kommer till kundbemötande och kulturen inom det egna bolaget. För att öka sin medvetenhet och få en djupare förståelse för normkritiskt tänkande har bolagets chefsgrupp under våren genomgått en utbildning i HBTQI-frågor och i höst planerar man att leva upp till den standard som krävs för att bli HBTQI-certifierade av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

– Vi ska vara en öppen och jämställd arbetsplats som bemöter såväl anställda som kunder på att inkluderande sätt, och då behöver vi också utbilda vår personal systematiskt, säger Sophia Jonsson, kommunikationschef på Bostäder i Borås.

Övrig personal i bolaget ska också utbildas i ämnet och en handlingsplan kommer att tas fram för att säkerställa att certifieringen inte bara blir ett papper i skrivbordslådan. Genom att synliggöra och utmana oskrivna regler och antaganden vill Bostäder i Borås arbeta för ett mer inkluderande samhälle.

– Det här är viktigt för oss både som hyresvärd och som arbetsgivare, säger Sophia Jonsson. Eftersom samhället i stort ofta speglar normen, i allt från hur en familj ser ut till vem som ska gå på vilken toalett eller omklädningsrum, kan det vara svårt att se världen utifrån andra perspektiv. Därför är det viktigt att arbeta kontinuerligt med att synliggöra att det finns andra perspektiv än det som anses som norm. Det förhållningssättet stärker vår företagskultur och gör oss även till en mer attraktiv arbetsgivare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *